Đắp Gel

Đắp Gel

French Tip, Pink & White - Hai màu tự chọn, Một màu tự chọn, Gel vẽ và trang trí chọn bộ, Gel trang trí /hoa khô/kim tuyến/xà cừ nhỏ trộn bộ,Gels In-Fill

Giá: 250,000 vnđ

  • Chi tiết sản phẩm
  • Đắp Gel móng 

    làm nail ở bình dương