Chân trọn bộ spa- Spa Pedicure

  • Ngâm chân bằng nước ấm với muối thơm,cắt giũa móng cắt da, bào gót, massage,sơn dưỡng,sơn màu tự chọn,hoặc làm bóng móng tự nhiên,dầu chăm sóc móng. Foot Soak, Cut, Shape & Cuticle Care + Callus Removal + Soothing Massage + Moisturing Lotion + Base Coat + Nail Polish & Top Coat / Buffing + Cuticle Oil